Przejdź do treści

Redaguje i prowadzi nadzór merytoryczny:

Marek Lewandowski - Dyrektor

ul. Wojska Polskiego 1

78-220 Karlino

tel. 94 311 72 89

Za modyfikację informacji odpowiada:

Juliusz Grudnicki - informatyk